Dogs

Azote

Bruma

Luna (✞ 2005)

Voyou (✞ 2013)

Azote

Hello,
I’m Azote, the Galgo Espanõl and I was born on April 10th, 2004.
My daddy is De Rayma Decim and my mommy is Ginevra.

My mistress found me surfing on the internet and she instantly fell for my dark southern charms. I kept spooking trough her head and so she decided to send a little mail to my breeder in Italy. And so it came that I timidly left my mommy and sister in Italy to unpack my suitcase definitively in Belgium.

I settled in well and from time to time I would go and steal the show with my mistress at canine expositions where I put my best leg in front. One thing is sure, I will never leave here, I find it too cool here and I voluntary have myself spoiled by everyone around here and this to the great deception of my little "Westie-brother", Voyou (RIP) and lately my Galgo-cousin, Bruma.

Bonjour,
Je m’appelle Azote, le Galgo Espanõl et suis né le 10 avril 2004.
Mon papa est De Rayma Decim et ma maman Ginevra.

Ma maîtresse m’a rencontré en surfant sur l’internet et elle tomba sous mes charmes du sud. Elle n’arrivait plus à me sortir de sa tête et décida d’envoyer un mail à mon éleveur en Italie. C’est ainsi qu’en date du 13 juin 2005 je quitta timidement ma maman et sœur en Italie pour défaire ma petite valise définitivement en Belgique.

Entre-temps je me suis parfaitement adapté ici et de temps à autre je me montrait de mon meilleur côté sur des expositions canines. Une chose est certaine, je ne partirai plus jamais d’ici, je suis trop bien ici et me laisse bien volontairement dorloter par tout le monde à la grande déception de mon petit "frère-Westie", Voyou (RIP) et récemment ma cousine-Galgo, Bruma.

Hallo,
Ik ben Azote, de Galgo Espanõl en ben geboren op 10 april 2004.
Mijn papa is De Rayma Decim en mijn mama Ginevra.

Het vrouwtje kwam mij al surfend op het internet tegen en viel natuurlijk als een blok voor mijn donkere zuiderse charme. Ze kon mij niet meer uit haar hoofd zetten en besloot een mailtje te sturen naar mijn fokster in Italië. En zo kwam het dat ik op 13 juni 2005 een beetje schuchter mijn mama en zusje in Italië verliet om mijn valiesje definitief in België uit te pakken.

Ondertussen heb ik mij hier perfect aangepast en af en toe ging ik met mijn vrouwtje de show stelen op hondententoonstellingen waar ik mijn beste pootje voorzet. Een ding is zeker, ik ga hier nooit meer weg, ik heb het hier veel te veel naar mijn zin en laat mij door iedereen lekker verwennen tot groot ongenoegen van mijn kleine "Westie-broertje", Voyou (RIP) en recent ook mijn Galgo-nichtje, Bruma.

 

Bruma

Hello,
I’m Bruma, the Galgo Espanõl and little cousin of Azote.

Bonjour,
Je m’appelle Bruma, le Galgo Espanõl et la petite cousine de Azote.

Hallo,
Ik ben Bruma, de Galgo Espanõl en het kleine nichtje van Azote.

 

Luna

Hello,
I’m Luna, the Galgo Espanõl.

Bonjour,
Je m’appelle Luna, le Galgo Espanõl.

Hallo,
Ik ben Luna, de Galgo Espanõl.

LLORONA CADIZ ♀ 4 años 27-11-04 26-11-04 Tetradog+Rabia Zeer rustig, geen problemen LUNA CADIZ ♀ 3 años 27-11-04 26-11-04 Tetradog+Rabia Erg mager, maar gezond, gehoorzaam, al iets steviger LAIKA ALBACETE ♀ 5 años 22-11-04 22-11-04 Tetradog+Rabia Galga beetje ruw haar, heel gehoorzaam. Aan deur refuge gebonden in Cadiz.........

Luna01

 

LUNA

 

CADIZ

3 años

27-11-04

26-11-04

Tetradog+Rabia

LUNA CA

 

Erg mager, maar gezond, gehoorzaam, al iets steviger

ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION !!!!!! Please send this mail to all your contacts to prevent that they also become a victim of the same unpleasant experience we were faced at by adopting a Spanish greyhound.We adopted Luna, a Spanish galgo female dog from Spain by the organisation “Greyhounds Rescue Belgium” ( www.greyhoudsrescue.be ). We thought that we supported also a good case.Still from the first day we noted that she wasn’t as healthy as was mentioned at the site from the organisation for adoption: “still a little bit thin but healthy”.We have done our best to take care of her: lots of visits to the vet, the hospital for animals and last but not least the university hospital for animals in Merelbeke. There they confirmed us, after several analyses and examinations, that Luna suffered from a virus in the spinal marrow.After 5 weeks of suffering our dog was put to sleep, with great pain in our hearts.A few days later we received a phone call from the university hospital for animals to inform us that, after they had received all the results, the diagnose was distemper.We have send different mails (06/02/05 – 13/02/05 – 03/03/05) to the lady of the organisation of adoption to inform her about the health problems of our dog Luna, but untill today we haven’t received one single answer.We can only conclude that such organisation, which pretends to take care of the fate of Spanish greyhounds, not at all fulfils their noble objectif !!!!Financially it was hard to bear: about 1100 Euros. But the most horrible thing is the fact that we saw our dog suffering more and more, day after day, during 5 long weeks, and we were unable to help her!!!!Luna, you were a lovely spanish galgo who conquered our hearts in such a short time.Everyone has to know it!!!!! P.S.: Do you want more information? Don’t hesitate, ask for it. cadillacman@skynet.be

 

ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION !!!!!! Envoyez ce mail à tous vos contacts SVP afin d’éviter que notre mésaventure n’arrive à un de vos proches !!!Le 08/01 dernier nous avons adopté via Greyhounds Rescue Belgium ( www.greyhoundsrescue.be ) Luna, un galgo Espagnol venant d’Espagne, en croyant de soutenir une bonne action.Dès le premier jour que la chienne était chez nous, nous devions constater que sa santé ne correspondait pas comme décrite sur le site Internet de l’organisation d’adoption : « Encore un peu mince, mais en bonne santé ».Nous avons tout fait pour essayer de la soigner : plusieurs visites chez le vétérinaire, l’hôpital pour animaux et enfin, à bout d’espoir, la clinique universitaire pour animaux à Merelbeke (Gand) où, après plusieurs analyses et examens le verdict était que Luna avait un virus dans la moelle épinière.Avec beaucoup de regret et de peine nous avons, après 5 semaines de souffrance, dû la faire endormir…Quelques jours plus tard, le professeur de la clinique de Merelbeke nous a téléphoné pour nous annoncer avec consternation qu’après réception de toutes les analyses et tous les examens, il s’avèrait que Luna était porteuse de la Maladie de Carré.Nous avons envoyé plusieurs mails (06/02/05 – 13/02/05 et 03/03/05) à la dame de l’organisation d’adoption pour la mettre au courant des problèmes de santé de Luna, mais c’est comme si on parlait à un sourd, tous nos mails sont restés sans réponse.Ceci prouve que cette organisation « Aide aux Galgos Espagnols » ne correspond en aucun cas à leur soit disant but d’objectif noble !!!Nous avons perdu ± 1100 Euros dans cette histoire, mais le plus grave est d’avoir vu souffrir Luna tous les jours de plus en plus, pendant ces 5 semaines sans pouvoir l’aider !!!Luna, tu étais une superbe chienne !!!Je trouve que tout le monde doit le savoir ! P.S. : Plus d’info sur demande. cadillacman@skynet.be  

 

 Aandacht –aandacht - aandacht !!!!!! Stuur deze mail
door naar zoveel mogelijk contactpersonen om te verhinderen dat ook zij het slachtoffer zouden worden van de heel nare ervaring die wij opdeden bij de adoptie van een Spaanse windhond.Via de organisatie Greyhounds Rescue Belgium ( www.greyhoudsrescue.be ) adopteerden wij op 8 januari 2005 Luna, een galgo-teefje komende uit Spanje, en dachten hiermee een goed doel te steunen.Al vanaf de allereerste dag dat de hond bij ons was, bleek dat het dier helemaal niet voldeed aan de gezondheidstoestand zoals deze beschreven stond op de site van de adoptieorganisatie: “Nog wat mager maar in goede gezondheid”.Wij hebben er alles aan gedaan om het dier zo goed mogelijk te verzorgen: verschillende bezoeken aan de dierenarts, de dierenkliniek en uiteindelijk, ten einde raad, de universitaire dierenkliniek te Merelbeke, waar men ons na heel wat analyses en onderzoeken wist te vertellen dat Luna een virus had in het ruggenmerg.Na een lijdensweg van 5 weken hebben we, met heel veel spijt in ons hart, het dier moeten laten inslapen.Enkele dagen later kregen we van de professor van de universitaire dierenkliniek van Merelbeke een telefoontje met de ontstellende mededeling dat uiteindelijk bleek, na ontvangst van alle resultaten van de gedane onderzoeken, dat Luna aan de Hondenziekte leed.We hebben verschillende mails gestuurd (06/02/05 – 13/02/05 – 03/03/05) naar de dame van de adoptievereniging om haar op de hoogte te stellen van de gezondheidsproblemen van Luna en met de vraag welke regeling er getroffen kon worden; maar helaas bleef dit alles in dovemansoren steken.Hieruit blijkt duidelijk dat deze organisatie, die zogezegd het lot van de Spaanse windhonden ter harte neemt, helemaal niet beantwoordt aan haar vooropgestelde nobele doeleinden!!!Wij hebben aan heel dit avontuur een flinke financiële kater overgehouden van zo’n 1100 Euro.Maar het ergste van al is het feit dat we Luna – die ons hart op die korte tijd dat ze bij ons was helemaal veroverd had – gedurende die 5 weken elke dag meer en meer hebben zien lijden!!!! Luna, ons prachtig Spaans galgo-teefje.Ik vind dat iedereen dit moet weten!!!! P.S.: Wenst u meer info? Dat kan uiteraard op aanvraag. cadillacman@skynet.be

 

Voyou

Hello,

I'm Voyou des Pulckerrimi and was born on the 1st of November 1997.
My daddy is Sonnyboy of Jeryco and my mommy is Safir des Pulckerrimi.
As my mistress dreamt already a long time of a sweet Westie, my bosses decided to look for a good breeder and arrived thus at Jean Poncelet, the elite breeder of Belgium.
On December 24th, Christmas evening 1997, when I was just 7 weeks old, my boss came to pick me up at the breeder, and so I became the most beautiful Christmas gift my mistress ever received.
For 8 years now I am her sweetheart, even if I do foolish things. I only have to look at her with my innocent dark eyes to make her forget everything.
I'm crazy about squeezing toys, running in the garden and being with my mistress.
But, oh goodness, since June 13th 2005 I have got a little brother, well little..., a huge black monster with long legs that tries to claim a part of the attention and such doesn't please me at all! It's over with all the exclusive attention for me. So I have to put him on his place now and then to make sure he understands who is the boss around here. What does he imagine himself that intruder!

Salut tout le monde,

Je m'appelle Voyou des Pulckerrimi et suis né le 1er novembre 1997.
Mon papa est Sonnyboy of Jeryco et ma maman Safir des Pulckerrimi.
Comme ma maîtresse rêvait déjà très longtemps d'un gentil Westie, mes maîtres décidaient de chercher un bon éleveur et arrivaient ainsi chez Jean Poncelet, l'éleveur d'élite de Belgique.
Le 24 décembre, la veille de Noël 1997, quand j'avais tout juste 7 semaines, mon maître venait me chercher chez l'éleveur car je deviendrai le plus beau cadeau de Noël que ma maîtresse n’aurait jamais eu.
Cela fait déjà 8 ans que je suis son petit chouchou, même quand je fais des bêtises. Je n'ai qu'à la regarder avec mes beaux yeux innocents pour la faire fondre...
Je suis fou des jouets qui font du bruit, courir dans le jardin et être avec ma maîtresse.
Mais, malheur de malheur, depuis le 13 juin 2005 j'ai un petit frère, enfin, petit..., un grand monstre noir avec des longues pattes qui essaye de se procurer une partie de l'attention et cela ne me plaît pas du tout! Fini l’attention exclusive à mon égard. Alors de temps en temps je dois le mettre à sa place. Il saura qui est le chef ici. Qu'est ce qu'il pense cet intrus!

Hallo allemaal,

Ik ben Voyou des Pulckerrimi en zag het levenslicht op 1 november 1997.
Mijn papa is Sonnyboy of Jeryco en mijn mama Safir des Pulckerrimi.
Aangezien mijn bazinnetje al heel lang droomde van een lieve Westie besloten mijn baasjes om een goede fokker te zoeken en kwamen ze terecht bij Jean Poncelet, de elitefokker van België.
Op 24 december, kerstavond 1997, toen ik net 7 weken oud was, kwam het baasje mij bij de fokker ophalen want ik zou het mooiste kerstcadeautje worden dat mijn bazinnetje ooit zou krijgen.
Reeds 8 jaar ben ik haar hartendiefje zelfs als ik deugnietenstreken uithaal. Ik moet maar even met mijn onschuldige donkere oogjes naar haar kijken en ze is alles zo vergeten...
Ik ben gek op piepbeestjes, rondcrossen in de tuin en bij mijn bazinnetje zijn.
Maar, en nu komt het, sinds 13 juni 2005 heb ik er een broertje bijgekregen, nou ja, broertje..., een groot zwart langbenig monster dat hier probeert om een deel van de aandacht op te eisen en dat is helemaal niet naar mijn zin! Gedaan met alle exclusieve aandacht voor mij. En dus moet ik hem af en toe eens goed op zijn plaats zetten. Hij zal geweten hebben wie hier de baas is. Wat denkt die indringer wel!